เพลง Head Shoulders Knees And Toes

คลิปเพลง Head Shoulders Knees And Toes

คลิปเพลง Head Shoulders Knees And Toes

YouTube Preview Image

เนื้อเพลง  Head Shoulders Knees And Toes

Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth, And nose.

Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes.

คลิปเพลงสำหรับเด็กเล็ก คลิปเพลงสำหรับเด็กอนุบาล  เพลงกิจกรรมเข้าจังหวะ


Tagged as:
- 2013-01-30 3:52:50
โพสโดย: admin3bb
1,415 คน ดูการ์ตูน

 อ่านการ์ตูนย้อนหลัง