คลิปเพลง Head Shoulders Knees And Toes

คลิปเพลง Head Shoulders Knees And Toes

YouTube Preview Image

เนื้อเพลง  Head Shoulders Knees And Toes

Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth, And nose.

Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes.

คลิปเพลงสำหรับเด็กเล็ก คลิปเพลงสำหรับเด็กอนุบาล  เพลงกิจกรรมเข้าจังหวะ

คลิปสำหรับเด็ก
- 2013-01-30 3:52:50 โพสต์โดย : admin3bb 2,657 คน ดูการ์ตูน